» Startsida
» Djurförsök
» Hotade djur
» Fossila djur
» Klonade djur
» Djurplågeri
» EU-Djurtransport
» Naturkatastrof
» Oljaförorening
» Kamphundar
» Kamphundslexikon
» Bisarr hundkultur
» Asiatisk matkultur
» Vetenskap
» Regnskogen
» Katter
» Miljön
» Rovdjur
» Reservat
» Jättebläckfiskar
» Läsarnas sida!
» Världen på avigan » Information
» Kontakta Oss
Nyhetsdygnet » Måndag
» Tisdag
» Onsdag
» Torsdag
» Fredag
» Lördag
» Söndag
 
** Dagens bild **
Bild: Clipart.com
** Sundweb fira 20-års jubileum i 2016 **
** Vanvård av djur **


 Djurägare lastade djur på otillåtet sätt
[13/2-16] Två djurägare i Västerviks kommun har brustit i sin djurhållning då de vid transporter blandat djur från olika besättningar. Enligt djurskyddslagen är detta inte tillåtet. Det var vid en oanmäld kontroll i december 2015 som Länsstyrelsen upptäckte att djurägarna hade lastat djur från olika besättningar i samma lastbil. Djuren det gällde var två kvigor från en besättning och två kor från en annan. Djuren hade transporterats i samma fack i lastbilen på väg till ett slakteri. Djurägarna själva anser att det ur en transportsynpunkt är orimligt att behöva flera transporter om till exempel ett par djur från olika gårdar ska köras till samma ställe. De menar att de måste göra på det här sättet och att det är praxis i branschen. Djuren accepterar att blandas enligt djurägarna. Länsstyrelsen menar att det är både allvarligt och beklagligt om det skulle vara så att det är praxis i branschen att blanda djur från olika besättningar i samma transport. De skriver i sitt beslut att djurskyddslagstiftningen är tydlig med att djur som kan vara aggressiva mot varandra, till exempel djur från olika besättningar, inte får transporteras tillsammans. De har därför beslutat att djurägarna i fortsättningen inte får transportera könsmogna djur, oberoende av kön, som kan vara aggressiva mot varandra tillsammans. Källa: Västerviks Tidning

 Europa får sitt första undervattensmuseum
[13/2-16] Det första undervattensmuseet i Europa öppnas inom de närmaste veckorna på Kanarieöarna. Hundratals betongskulpturer som gjorts av den brittiska konstnären Jason deCaires Taylor har placerats på 14 meters djup på havsbottnen utanför Lanzarote. Skulpturerna kommer att kunna ses av dykare och snorklare. Konstnären har ägnat sig åt undervattenskonst sedan 2006 då ett verk av honom placerades på havsbottnen utanför ön Grenada i Västindien, skriver den brittiska tidningen The Guardian.

 Tar striden om stoppad vargjakt
[13/2-16] Länsstyrelsen i Västmanland överklagar nu förvaltningsrätten i Uppsalas beslut att stoppa licensjakten på varg i Västmanland vintern 2016. Länsstyrelsen menar att ett riksdagsbeslut och den antagna förvaltningsplanen för vargjakt ska väga tyngre för jakt. Det var i november 2015 som länsstyrelsen beslutade om licensjakt på varg. Vinterns jakt skulle omfatta sex vargar i Färnareviret som ligger öster om Skinnskatteberg. Syftet med jakten var att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst. Detta för att undvika konflikter mellan människa och djur. Den 29 januari satte förvaltningsdomstolen stopp för planerna på vargjakt. Ett av skälen var att "det inte är vetenskapligt bevisat att jakten skulle uppnå länsstyrelsens syften". Länsstyrelsen i Västmanland kontrade då med att de hamnade i en moment 22-situation. Om jakt inte tillåts kan de ju heller inte utvärdera det vetenskapliga syftet med jakten. Länsstyrelsen anser även att riksdagens beslutade politik i frågan borde ha en mer avgörande betydelse. Även de förvaltningsplaner som arbetats fram av Naturvårdsverket. Detta borde förvaltningsrätten tagit mer hänsyn till i sin dom. I förvaltningsrättens dom framkommer även att jakten bara ska gälla 10 procent av vargarna i Västmanlands län. Även det vänder sig länsstyrelsen mot eftersom det innebär att det inte går att jaga varg i Västmanland förrän det finns mellan 70 och 100 vargar i länet Förvaltningsrättens dom har nu överklagats till kammarrätten i Stockholm.

 En säl utforskar just nu Hammarsjön
[13/2-16] Sevärdheterna i Vattenriket har tillfälligt utökats med en oväntad art. I Östersjön blir den allt vanligare. Men i insjön Hammarsjön måste sälen bertraktas som en mycket exotisk djurart. Det händer någon gång då och då. Sälen lär ha letat sig upp från Hanöbukten via Helge å. Det är nyfikna djur. Kanske en ungsäl som utforskar nya territorier. Och här finns ju gott om mat också. Och att saltvatten är deras naturliga miljö lär inte ställa tilll några stora problem. Sälrapporter har kommit från både Stockholms ström och norrländska älvar genom året. Och Hammarsjön är ju ingen vanlig insjö. Med jämna mellanrum trycks havsvatten upp och gör vattnet bräckt. På Vattenriket är man galda över besökaren men man har inga förhoppningar om att den kommer att bli bofast. Men tills vidare har Vattenriket fått ännu ett dragplåster. Vinterns stora sevärhet har ju annars varit den utterfamilj som har valt att husera alldeles intill Naturum. Så gott som varje dag leker en mamma och hennes ungar alldeles intill bryggan. De gör rena showerna för besöknarna. Och eftersom det handlar om normalt sett väldigt skygga djur så är det en ovanlig tilldragelse.

 Fårägare får ersättning efter vargattack
[13/2-16] En fårägare i Heby kommun får nu ersättning från Länsstyrelsen i Uppsala län efter att en varg attackerat en av personens tackor. Det var den 20 december förra året som fårägaren släppte ut sina får kring lunchtid. En timme senare hittades en av tackorna med buken uppsliten. Samma dag gjordes en besiktning av länsstyrelsen och där gjordes bedömningen att skadan orsakats av en varg. Nu har länsstyrelsens vilthandläggare beslutat om att betala ut ersättning på 3000 kronor till fårägaren i Heby kommun. (Källa: SVT-Lokalt)

Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver: Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Sundweb är en icke-kommersiell webbplats - på Internet sedan augusti 1996.
Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial.
Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.