Hej och tack för att du besökt vår nyhetssajt, för att läsa mer om djur, miljö och natur!
Här hittar du det mrsta som är aktuellt just nu!
» Startsida
» Djurförsök
» Hotade djur
» Fossila djur
» Klonade djur
» Djurplågeri
» EU-Djurtransport
» Naturkatastrof
» Oljaförorening
» Kamphundar
» Kamphundslexikon
» Bisarr hundkultur
» Asiatisk matkultur
» Vetenskap
» Regnskogen
» Katter
» Miljön
» Rovdjur
» Reservat
» Jättebläckfiskar
» Läsarnas sida!
» Världen på avigan » Information
» Skicka E-post
Nyhetsdygnet » Måndag
» Tisdag
» Onsdag
» Torsdag
» Fredag
» Lördag
» Söndag
** Dagens bild **
Bild Clipart: Du får kopiera bilder och texter om du skriver - Källa: Sundweb Online och länkar till oss!

Du får kopiera bilder och texter om du skriver - Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Webbplatsen uppdateras kontinuerligt

 Äldre man angreps av hundar
[22.10.14] Flera större lösspringande hundar angrep och skadade en äldre man och hans lilla hund. Mannen, som vilade sig på en parkbänk vid Forsmöllevägen i Klippan, hade hunden i koppel när de lösa hundarna kom rusande. Först angreps mannen och sedan hans hund. Han värjde sig för fullt. Den lilla hunden av rasen dvärgpudel blev så pass illa skadad att den fick opereras på djursjukhuset. Hunden kan behöva opereras igen, säger polisen pressinformatör.

 Dags för korna att komma in för vintern
[22.10.14] Tusentals människor intresserar sig för kosläppen hos lantbrukarna på våren. Men det blir ingen publik när de ska in i ladugården igen. Nu är det hög tid för djuren att få komma in i värmen.

 Skulle du kunna tänka dig en burgare av larver?
[22.10.14] Brittiska tidningen The Telegraph har samlat insektsrecept, ett seminarium hölls nyligen för att främja insekter som proteinkälla och i New York går burgaren gjord på kackerlacka varm. Insekter på menyn är hett som aldrig förr. I dagens köttproduktion används stora resurser, såväl djur som vatten och foder, och Madeleine Fogde menar att en så resurskrävande process inte är hållbar för framtiden.På en av världens mest prisade restaurang i Danmark serveras redan insekter och intresset har varit enormt för att få smaka delikatesserna.

 Pälsbutik anmäls för vargpälsar
[22.10.14] En butik i Stockholm kan ha sålt vargpälsar, och åtalsanmäls nu av länsstyrelsen. Två anställda vid miljödepartementet larmade länsstyrelsen om att en pälsbutik i Stockholm tycktes sälja vargpälsar. Länsstyrelsen har därefter varit i kontakt med ägaren som inte kunnat visa något giltigt intyg för försäljningen – varför butiken nu åtalsanmäls för misstänkt artskyddsbrott. ”Handel med CITES-listade arter utgör ett starkt hot mot vissa arters överlevnad. Handeln är internationell och omfattar i vissa fall organiserad brottslighet”, skriver länsstyrelsen i sin anmälan.

 Bonde dömd för djurplågeri
[22.10.14] Självdöda djur, kalvar med blodiga svansar och en kall och blöt ladugård. På onsdagen dömdes en bonde i Örnsköldsviks kommun för djurplågeri. Efter en anmälan till länsveterinären gjordes en oanmäld inspektion på mannens gård. Där fann veterinären bland annat att över tio djur självdött varav ett fortfarande låg kvar i sin box tillsammans med andra djur. Många djur hade dessutom blodiga svansar. I en äldre ladugård där 32 kalvar förvarades var det kallt och det saknades tillgång till strö och halm att ligga på. Nio av kalvarna fick senare avlivas, några på grund av undernäring och kraftig diarré. I en annan byggnad förvarades 164 djur varav många var i mycket dåligt skick. Mannen dömdes ENDAST till villkorlig dom och dagsböter, rapporterar Mittnytt .

 Kräver ersättning för 1000-tals döda minkvalpar
[22.10.14] Ett av försvarsmaktens plan ska ha flugit så lågt över en minkfarm i Skara att minkhonorna stressades och kastade ut sina valpar som sedan dog, skrivr ATL Nu kräver minkfarmaren miljonersättning. Det var i maj som ett av försvarsmaktens plan passerade så lågt över farmen att minkfarmaren enligt anmälan "trodde de skulle störta in i hallen". Minkhonorna blev enligt farmaren då så stressade att de kastade ut sina valpar. Minkfarmaren har konstaterat att 3765 valpar dog efter händelsen och kräver därför en miljon kronor i ersättning för minkarna och merarbetet.

 Människans fåfänga har gjort hundarna sjuka
[22.10.14] Människans bästa vän är sig inte lik längre. Kolla själv vad hundra års systematisk avel har gjort med några av de populäraste raserna. Nosar de inte kan andas med, höfter de knappt kan gå med och öron som nästan släpar i marken. Det är vår egen mänskliga fåfänga som styrt aveln anser Svenska kennelklubben.

 Tallarna i Hangö ska vara inspirationskälla
[22.10.14] Hangö miljöförening vill att ortsbor ska inspireras av tallarna i Hangö och uttrycka sina känslor och upplevelser via berättelser, dikter, dans, målningar, fotografier, skriver Finska Notisbyrån. Tanken är att evenemanget kunde samman-falla med ett möte för stadsparkerna i Finland som hålls under hösten i Hangö. Projektledaren drar paralleller mellan Hangös tallar och det finska folklynnet: De är sega och växer under hårda förhållanden. De är inte gödslade och fina på det sättet utan de har vuxit upp i en natur som är hård. De är krogiga och böjda och därför också visuellt tilltalande.

 Sms ska varna fårägare för varg
[22.10.14] Med ett sms från länsstyrelsernas viltexperter varnas fårägare när det är fara för att varg eller lo finns i trakten. ''Man kan prenumerera på en tjänst där länsstyrelsens viltexperter skickar ut ett meddelande när det finns dokumenterade rovdjursangrepp i området,'' säger Åsa Dahlin på länsstyrelsen i Kronobergs län. Att få en varning tidigt ger lite extra tid att se till fåren, se över stängsel och annat, menar hon. I Jönköpings och Kronobergs län används tjänsten redan och i Kalmar län är man på gång.

 Ålfisket bollas mellan EU och regeringen
[22.10.14] Naturskyddsföreningen är inte nöjda med Sveriges eller EU:s insatser för att rädda den utrotningshotade ålen i Östersjön. Idag släppte Eu-kommissionen sin utvärdering av planerna och åtgärderna som medlemsländerna gjort för att skydda arten. Naturskyddsföreningen tycker att hela rapporten är en besvikelse och uppfattar det som att EU inte kommer att ta något beslut för att minska fisket och menar att EU och regeringen bollar den heta frågan emellan sig. Att Sverige tillåter ett riktat fiske på en akut hotad art är en skam för ett land som säger sig vilja ha ett ekologiskt hållbart fiske, säger Ellen Bruno som är sakkunnig på marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen.

 Talma sameby får skjuta sex järvar
[22.10.14] Talma sameby har fått tillstånd att bedriva skyddsjakt på upp till sex järvar i Kiruna kommun. Enligt beslutet från länsstyrelsen ska jakten på järvarna, oavsett kön och ålder, utgöras av de individer som bedöms vara de mest skadliga för renskötseln i samebyns område. Skyddsjakten kan påbörjades den 20 oktober och fram till och med den 21 december.

 Sex bötdjur försvunna från Tofta
[22.10.14] En lantbrukare har anmält att sex nötkreatur försvunnit under bete på Tofta skjutfält söder om Visby på Gotland. Djuren har gått på bete från maj till september och när de skulle samlas in nu till hösten så saknas sex djur.

 Rivning behöver inte ha negativ påverkan
[22.10.14] Länstyrelsens bäverexpert menar att byråkratin med sprängning av bäverdammarna fördröjer processen. Att ansöka om sprängningstillstånd av en bäverdamm kräver en omväg för att få bort dammarna och det gör att tillstånd för rivning är att föredra i sådana situationer. Om rivningen påverkar vattendraget kan det få en negativ inverkan, sktiver P4 Västerbotten

 Nyheter från Jordbruksverket
[22.10.14] Jordbruksverket, Riksantikvariet, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans med länsstyrelserna tagit fram ett förslag för uppföljning av jordbrukspolitikens effekter på miljön. Hur stöd och ersättningar till jordbruket kan påverka kulturmiljöer och ekosystemtjänster, exempelvis vattenrening, är exempel på prioriterade områden.

 bBnanflugornas förförelseknep - dolda vingfärger
[22.10.14] För oss är vingarna genomskinliga. Men bananflugehonorna ser färgskiftningar, som avgör vilken hane de ska välja. Det är forskare vid Lunds universitet som har fördjupat sig i bananflugornas förförelseknep. De har tittat närmare på vingarna som är så tunna, bara någon miljondels millimeter, att de i praktiken är genomskinliga. Men genom ett brytningsfenomen skimrar vingarna när de beskådas mot mörk bakgrund. Och vilka färger de antar visar sig ha en avgörande betydelse när flugorna ska välja partner. Bananflugan tillhör världens mest studerade arter, de är tacksamma på grund av sin snabba reproduktionsförmåga. Ändå har detta fenomen undgått forskarna fram till nu.

  Olaglig krabbpastej med säljs i 11 kommuner
[22.10.14] En grossist i Hisings-Backa har distribuerat krabbpastej till butiker i 11 kommuner. Krabbpastejen har visat sig innehålla det syntetiskt framställda och inom EU förbjudna azofärgämnet para-orange, E110. Detta enligt miljöförvaltningen i Göteborgs stad som i dagarna slagit larm.

 Inventering av utter i Västernorrland(
[22.10.14] Nu har inventeringen av utter påbörjats i Västernorrlands län. Spår av utter har observerats på nästan samtliga platser som undersökts meddelar Länsstyrelsen Västernorrland på sin hemsida.. Inventeringen har gjorts under augusti och september månad i år. Spillningsinventering har gjorts två gånger tidigare i länet. Nu återinventeras de platser som inventerats tidigare. Nu har den södra halvan av länet inventerats och uttern verkar ha återhämtat sig bra i denna del av länet. Nästa år ska länets norra del inventeras.

 Stopp för vargjakt efter överklagan
[22.10.14] Länsstyrelsen tog beslut under fredagen att bevilja skyddsjakt på en varg. Orsakerna är bland annat att de är oskygga och att skärmselförsök misslyckats. Enligt Wolf association Sweden så har dock inte länsstyrelsen gjort tillräckligt när det handlar om förebyggande åtgärder. Nu inväntas Naturvårdsverkets beslut, pporterar Gävledalamytt

 Ny typ av svininfluensa i Sverige
[22.10.14] För första gången har en ny typ av svininfluensa upptäckts bland svenskar. Viruset finns normalt bara hos grisar och fyndet är det första beviset på att influensavirus kan hoppa från djur till människa även i Sverige. De nu aktuella fallen upptäcktes tidigare i år bland svenska grisbönder.– Generna hos denna influensa kommer ursprungligen från oss människor. De har sedan gått över till grisar, blandats och sedan gått tillbaka till människor igen, enligt Folkhälsomyndigheten i Solna-

 Förbättrad bild på kamelers örkenliv
[22.10.14] tidskriften Nature communications presenterar forskare en studie där arvsmassan hos kameler och deras släktingar, dromedarerna, har kartlagts. De har kunnat peka ut flera olika gener som ligger bakom typiska kamel-anpassningar, som förmågan att klara sig på väldigt lite vatten, och att lagra fett. Till exempel handlar det om gener som styr hur kamelernas njurar tar hand om vatten. Enligt forskarna bakom studien, skulle deras resultat kunna ha betydelse för vidare forskning inom medicin. Bland annat om forskning kring ämnesomsättning.

 Hunden rymde tillbaka
[22.10.14] En liten blandrashund i Viken har blivit föremål för en polisanmälan. En 50-årig kvinna har polisanmält en 39-årig kvinna för att olovligen ta hand om den lilla hunden. Från början var 39-åringen hundens matte, men sedan hon gett bort den till 50-åringen är denna hundens rättmätiga ägare. I lördags kväll rymde hunden emellertid tillbaka till 39-åringen och sedan dess har hon enligt polisanmälan behållit den. Den 50-årige målsäganden uppger att den misstänkte först inte ville lämna tillbaka hunden och nu inte heller går att få kontakt med.

 KSkånes hotade arter ska räddas
[22.10.14] Länsstyrelsen i Skåne kraftsamlar nu för att rädda de 1 900 arter i länet som är på väg att försvinna. En del av de hotade djuren och växterna är så unika att de i stort sett bara finns i Skåne. Planen är att ta ett samlat helhetsgrepp och rikta fokus mot områden som är särskilt värdefulla för biologisk mångfald. Några exempel på utrotningshotade arter är skalbaggen läderbaggen och fladdermusen barbastell samt den sällsynta växten sandnejlika. Sandnejlikan finns egentligen bara i Skåne och vi har därför världsansvar för den. Den är knuten till sandiga miljöer som är på väg att försvinna, säger Johan Niss, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Skåne. Hoten är många: hagxploatering, förorening av vatten och luft, ett intensivt jord- och skogsbruk samt den pågående förlusten av gamla träd-, ängs- och hagmarker.

 Katter hittade lemlästade i Torslanda
[22.10.14] Två katter har på kort tid hittas döda och lemlästade i Torslanda, det uppger flera lokala medier. Det var i mitten av september som den första katten hittades i en villaträdgård i Torslanda. En knapp månad senare hittades ytterligare en och boende i området befarar nu att det kan röra sig om en ny kattplågare. Senast katter plågades till döds på ett liknande sätt var våren 2013 i Högsbo. Där greps senare en 16-årig pojke och han dömdes till sluten rättspsykiatrisk vård för dåden.

 Skånes Djurpark stänger under vintern
[22.10.14] Skånes djurpark kommer för första gången att hålla stängt under vintersäsongen. Efter höstlovet den 2 november stänger djurparken och öppnar inte förrän till påsk. -Det är inte motiverat att hålla öppet med kostnaderna som det innebär, säger djurparkschefen Karin Wikström till Skånska Dagbladet. Den sedan länge ekonomiskt pressade djurparken i Höör tas vid årsskiftet över av norska familjeföretaget Lund Gruppen som har lovat att satsa hundra miljoner kronor under en tioårsperiod. Men beslutet om stängning fattades redan av den nuvarande ägarstiftelsens styrelse i februari. Höörs kommun har tidigare stöttat djurparken med 600 000 kronor och även gått i borgen för ett miljonlån. Region Skåne gick i slutet av 2012 in med 1,5 miljoner kronor för att rädda parken från konkurs.

 Höga gifthalter har upptäckts i Emån
[22.10.14] Ett miljögift finns i alldeles för stora koncentrationer i Emåns vatten. Nu ska länsstyrelsen i Jönköping och Kalmar län ta prover för att kartlägga ämnets förekomst i hela Emån. Det hela upptäcktes av forskare vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, som har granskat vattenprover vid utloppen från 41 åar och älvar i landet. Värdet för kemikalien PFOS, som bland annat används i brandsläckningsmedel, i Emån var bland de högsta i landet. Medelvärdet i studien var 9,5 ng/l (miljarddels gram per liter) - och i Emån var det 27-60 ng/l. Det uppger SVT Smålandsnytt.

Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver: Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Sundweb är en icke-kommersiell webbplats - på Internet sedan augusti 1996.
Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial.
Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.