» Startsida
» Djurförsök
» Hotade djur
» Fossila djur
» Klonade djur
» Djurplågeri
» EU-Djurtransport
» Naturkatastrof
» Kamphundar
» Kamphundslexikon
» Bisarr hundkultur
» Asiatisk matkultur
» Vetenskap
» Regnskogen
» Katter
» Miljön
» Oljeutsläpp
» Rovdjur
» Reservat
» Jättebläckfiskar
» Läsarnas sida!
» Världen på avigan » Information
» E-post
Nyhetsdygnet » Måndag
» Tisdag
» Onsdag
» Torsdag
» Fredag
» Lördag
» Söndag
Webbplatsen uppdateras kontinuerligt under dagen
 
** Dagens bild **
Bild: Clipart.com
 
** Djurens välfärd angår oss alla **
 Hjälp till att fånga sjuk lax och öring
[28/10-16] Sportfiskarna skickar ut en uppmaning om att de behöver hjälp med att fånga öring och lax runt Stockholms innerstad. Det eftersom fiskarterna i området har drabbats av svampangrepp. Hösten 2016 har varit extra torr och mild. Svampangreppen sker ofta i temperaturer kring tio-tolv grader. Ofta är det inget allvarligt. Men vi vill utesluta att det ligger andra sjukdomar i grunden, därför väljer vi att skicka in fisk på analys till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt), säger John Kärki, fiskevårdare på Sportfiskarna Region Mälardalen till Sportfiskarnas hemsida. Tecken på svamp är att fisken har vita fläckar, simmar förvirrat i vattnet och ser hängig och trött ut- Enligt Sportfiskarna finns svampangripna fiskar i Hammar-bysjöstad vid fisktrappan upp till Sicklasjön, vid operan, Skeppsholmen, Slussen/Gamla stan, Edsviken, Sollentuna, längst in vid Edsbergs slott och Bällstaån i Sundbyberg. Om de observeras på andra platser vill de att man rapporterar det hit. Om du fångar en sjuk fisk uppmanas du att avliva den genom ett slag i huvudet, linda in den i en påse, förvara den kallt utan att frysa den och sedan kontakta Sportfiskarna.

 Städa Bohuskusten – en av Europas smutsigaste
[28/10-16] Marin nedskräpning är på Bohuskusten är ett stort problem. Naturvårdsverket föreslår därför utökade anslag till Havs- och vattenmyndigheten som i sin tur får fördela medel till strandstädningen. ''Vi uppskattar att det är runt 80 procent skräp som kommer från andra länder och därför har västkustkommuner som drabbas av marin nedskräpning små möjlig-heter att förbygga det'', säger Maria Ivarsson, handläggare på sektionen för miljöfarlig verksamhet och kretslopp. Neds-kräpning medför skador på växt- och djurliv och bidrar till att miljöer upplevs som otrevliga och otrygga. Det finns ingen riktigt bra, översiktlig nationell statistik på hur stor nedskräpningen är. Naturvårdsverket föreslår att kommunernas renhåll-ningsansvar utökas och förtydligas. Kommunerna kommer i högre utsträckning än idag behöva vidta åtgärder till skydd för växter, djur och naturmiljöer som är tillgänglig för allmänheten. All nedskräp-ning är förbjuden. Men all nedskräpning är inte straffbar. Personer som skräpar ner med snabbmatsförpackningar och liknande föremål kan idag bestraffas med en så kallad nedskräpningsbot direkt på platsen. Utredningen visar att det i praktiken är få som bötfälls men att boten fungerar som ett bra verktyg för polisen att se till att folk plockar upp efter sig.Källa: Naturvårdsverket

 Många nya flugarter upptäckta i Sverige
[28/10-16] Ett fyrtiotal nya arter för vetenskapen beskrivs i den avhandling som Sibylle Häggqvist försvarar nästa fredag om puckelflugor – en av de minst kända insektsgrupperna i Sverige. Hennes studier visar också att det sannolikt finns flera tusen insektsarter kvar att upptäcka i landet. Läs hela avhandlingen här!

 Här är service- och ledarhundar portförbjudna
[28/10-16] Sverige har cirka 300 ledarhundar för synskadade och 70 servicehundar för personer som behöver annan slags hjälp. Får man ta lederhunden med sig på arenan? Svaret är nej. Nu har Arenan anmälts till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Min tonåriga dotter vill kunna gå på handboll själv, berättar en kvinnan som varit i kontakt med arenans chef och senare DO-anmält Sparbanken Skåne arena. Men min dotter behöver ha servicehunden med sig in och det får hon inte. Kvinnan berättar att dottern har autism. Hon är högfungerande, normalbegåvad, men klarar inte av att vara ute i samhället om inte hunden är med. Det fungerade bra när vi var på handboll i Baltiska hallen i Malmö. Hunden är tränad att bara ligga stilla i sådana situationer. Och min dotter kan ju sitta på ett mera undanskymt ställe, om det skulle behövas. Det är arenachefen Berne Nilsson har tagit beslutet om förbud mot servicehundar och ledarhundar för synskadade. Ingen lagstiftning tvingar en offentlig inrättning att vare sig släppa in eller förbjuda service- och ledarhundar, såvida det inte hanteras livsmedel i lokalerna. Varje inrättning får fatta sitt eget beslut. Men speciell hänsyn ska tas till hundar som ledsagar människor.

 Försökte rädda strandad tumlare
[28/10-16] Flera förbipasserande försökte rädda en tumlare som strandat vid Fria bad i Helsingborg. Men den lilla valens liv gick inte att rädda, utan den dog på väg till veterinär. Vid halv ett-tiden på torsdagen var Ulrika Broomé Wallman ute och gick med sin hund. När hon var i närheten av Fria bad såg hon hur flera personer försökte få en strandad tumlare ut i Öresund. Tumlaren var i dåligt skick och försökte hela tiden komma tillbaka upp på stranden igen. Marinbiologen Kristin Johansson blev kallad till platsen. Att tumlaren försökte simma mot land är ett tecken på att den hade svårt att få syre – förmodligen hade den lunginflammation på grund av lungmask. En handduk sattes under tumlaren och den lyftes till Kristin Johanssons bil. Omsluten av blöta handukar kördes den mot en veterinärklinik. Men den klarade sig inte, utan dog i bilen, berättar Kristin Johansson. Tumlare är inte lätta att ta hand om för människor – de blir lätt stressade och behöver vara välkylda. Tumlarens kropp skickas på fredagen till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala, där den ska undersökas. Om man ser ett skadad djur ska man höra av sig till Katastrofhjälp för fågel och vilt, sin kommun eller till polisen.

 Hästar måste också ha sällskap
[28/10-16] En häst måste ha sällskap av annan häst eller åtminstone annat socialt djur. Det skriver länsstyrelsen i Norrbotten till lantbrukaren som håller sin häst ensam. Man påpekade för hästenägaren, första gången i augusti- och andra gången i september, att hästen måste ha sällskap. Ägaren uppgav första gången att hästen verkade osocial och att det är svårt att skaffa sällskap åt den men att det skulle ordnas. Andra gången sades samma sak. Men trots löfte att det skulle ordnas, har ägaren ännu inte skaffat sällskap till sitt djur. Om sällskap inte skaffas till hästen inom tre veckor från det här beslutet daterat den 21/10, kommer hästen omhändertas och lantbrukaren beläggas med djurförbud, även om beslutet överklagas. För drygt en vecka sedan uppmärksammade midierna att ägaren till en ensam ko i västra Götaland riskerar djurförbud om sällskap till kon inte skaffas. Nu har alltså också en lantbrukare i Luleå förbjudits, enligt djurskyddslagen, att hålla sin häst utan sällskap.

 Mårdhundarna lever farligt i Finland
[28/10-16] Mårdhundarna hör egentligen hemma i Asien men introducerades i tiderna på den ryska sidan om gränsen och på 1950-talet dök de första djuren upp i Finland. I södra och mellersta Finland är mårdhundsstammen i dag tätare än både räv- och grävlingsstammen. I början av 1980-talet började mårdhundar bli allt vanligare också i skärgården. Samtidigt började orrarna försvinna och nu hör man inte längre orrspel om vårarna. Mårdhunden är allätare men äter gärna andra djur, den kan till och med äta döda mårdhundar, men gillar särskilt fågelägg och utgör ett stort hot mot fågelarter som häckar på marken. Mårdhunden är allätare men äter gärna andra djur, den kan till och med äta döda mårdhundar, men gillar särskilt fågelägg och utgör ett stort hot mot fågelarter som häckar på marken. Mårdhunden passar inte i den känsliga skärgårdsfaunan där det finns mycket markhäckande fåglar. Jakten på mårdhund måste effektiveras, skriver svenska YLE

 Miljontals ton fuskmat beslagtaget
[28/10-16] Under fyra månader har polis, tull och livsmedelsinspektörer i hela världen koncentrerat sig på att beslagta falsk mat och dryck. Totalt har man konfiskerat drygt 11 miljoner ton mat, 1,5 miljon liter och 5,5 miljoner förpackningar med olivolja, fisk, vinäger, palmolja, kryddor, grönsaker och alkohol. Olivolja är en produkt som ofta förfalskas. Där tillsätter matfuskarna ofta färg i en mycket billigare olja för att kunna likna den eftertraktade olivoljan. Bland frukt och grönsaker handlar fusket om att man tillsätter kemikalier för att göra matvarorna attraktivare med finare färg. Alkohol är också populärt att förfalska vilket kan vara mycket riskabelt för konsumenterna. Whiskey, vodka, öl och vin tillverkas i hemmagjorda fabriker där man sedan sätter på falska etiketter på flaskorna. I Storbritannien beslagtogs närmare 10.000 liter förfalskad alkohol. I Italien tog polisen 75.000 liter av mousserande vin som innehöll propylenglykol som är giftigt och finns bland annat i kylarvätska. Förfalskad mat beräknas omsätta över 400 miljarder kronor varje år i hela världen. Bakom matförfalskningen står ofta kriminella nätverk. Interpol ser klara kopplingar till den italienska maffian och andra nätverk som till exempel terrorgruppen Al-Quaida. Riskerna att åka fast är minimala, vinsterna stora. De kriminella drar sig inte för att använda kemikalier som är farliga att äta och dricka. I Sverige koncentrerade sig polisen och livsmedelsverket på att kontrollera sprit på 150 krogar runt om i landet.

 Nu får pingvinerna sin fristad
[28/10-16] 24 länder har kommit överens om att skapa världens största marina reservat. Rosshavet söder om Antarktis kommer nu att vara skyddat från fiske i 35 år framåt, vilket innebär ett genombrott för ett utökat skydd av världens hav. Förhandlingarna i Tasmanien utanför Australien slutade med en överenskommelse som ger skydd åt de många pingviner, valar och sälar som lever i haven kring Antarktis. Natten mot fredagen stod det klart. De 24 länderna och EU har kommit överens om att skapa världens största marina reservat i Rosshavet. Det omfattar mer än 1,55 miljoner kvadratkilometer, som kommer vara skyddat från fiske i 35 år framåt. I området finns över 14.000 olika djurarter, däribland pingviner, sälar och späckhuggare. Fisket har en avsevärd påverkan: Rosshavet har man under fyra tidigare år försökat att enas om, men det har fallit på att vissa länder har sett sitt fiske hotat. Norge är en av de största krillfångsnationerna och var ursprungligen emot, men har svängt i favör för ett skydd. Den stora bromsklossen har varit Ryssland, som förra året ensamt blockerade ett avtal. Men under fredagen valde Ryssland alltså till slut att gå med på avtalet.

 Syrebrist gör torsken magrare
[28/10-16] Syrebrist och ont om skarpsill där torsken finns. Det är de viktigaste orsakerna till att torsken i Östersjön blivit allt magrare sedan 1990-talet. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har granskat provfisken och vattenanalyser från olika delar av Östersjön för att söka svar på varför torsken väger allt mindre i förhållande till sin längd. Nu pekas två huvudorsaker ut. Den ena är att andelen syrefattiga områden ökat flerfaldigt, trots att människans utsläpp av övergödande ämnen som ger syrebrist nu anses minska. Dessutom har inflödet av syrerikt saltvatten från Västerhavet till Östersjön varit mindre under de senaste årtiondena än tidigare. Syrebristen begränsar både torsken själv och dess bytesdjur. Det andra problemet är brist på bytesfisken skarpsill i södra Östersjön, där torsken finns. Men det är gott om skarpsill norr om Gotland, i stora drag. Internationella havsforskningsrådet har föreslagit en regional indelning av skarpsillfisket, men EU-kommissionen har hittills inte nappat på det. (P4 Blekinge)

Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver: Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Sundweb är en icke-kommersiell webbplats - på Internet sedan augusti 1996.
Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial.
Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.