Man ska aldrig blunda för, avstå ifrån, eller tiga ihjäl det man inte tycker om.
Man måste säga ifrån även om det bara blir ett ynkligt litet pip.
» Startsida
» Djurförsök
» Hotade djur
» Fossila djur
» Klonade djur
» Djurplågeri
» EU-Djurtransport
» Naturkatastrof
» Kamphundar
» Kamphundslexikon
» Bisarr hundkultur
» Asiatisk matkultur
» Vetenskap
» Regnskogen
» Katter
» Miljön
» Oljeutsläpp
» Rovdjur
» Reservat
» Jättebläckfiskar
» Läsarnas sida!
» Världen på avigan » Information
» E-post
Nyhetsdygnet » Måndag
» Tisdag
» Onsdag
» Torsdag
» Fredag
» Lördag
» Söndag
 
** Dagens bild **
Bild: Clipart.com
Webbplatsen publicerad i dag 18:20
** Djurens välfärd angår oss alla **

 Stora stenar gynnar öring!
[7/12-16] En vanlig fiskevårdande insats är utplacering av lekgrus. Nu har Sportfiskarna upptäckt att stenarnas storlek tycks ha betydelse. Stora stenar verkar ge mer variationen i vattendragen och större produktiva ytor. Sportfiskarna i Mälardalen upptäckte vid elfiske att tillförseln av stora stenar i Trosaån varit oväntat gynnsam för den vandrande öringen. Rickard Gustafsson var projektledare för insatsen och berättar att öringens täthet hade ökat med upp till 6 gånger på flera sträckor. Det fångades dessutom flera andra arter vilket indikerar att konkurrensen mellan arter minskat. Det positiva resultatet har inspirerat till fler insatser. Sportfiskarna har i höst lagt ut 100 ton sten av varierande storlek i Bränningeån i Södertälje. ''Stenen kommer att öka produktionen i ån och det ska bli mycket spännande att följa upp åtgärden med elfiske nästa år,enligt Sportfiskarna region Mälardalen.

 Vargjakt till kammarrätten i Sundsvall
[7/12-16] Vinterns vargjakt tog sig igenom Förvaltningsrättens granskning, men ligger nu, inte helt oväntat på Kammarrättens bord. Det är vargvärnarorganisationen Wolf Association Sweden (WAS) som överklagat Förvaltningsrättens i Luleås beslut till Kammarrätten i Sundsvall. WAS har överklagat beslutet för alla fyra aktuella län, Dalarna, Gävleborg, Örebro och Värmland. Totalt får 24 vargar avlivads i vinter.

 Ny skogskampanj från Greenpeace
[7/12-16] I veckan drar Greenpeace igång en världsomfattande kampanj för att bevara skogsbältet runt norra klotet – av klimatskäl. Bland annat riktas krav på att statminister Stefan Löfven ska infria löften om att skydda mer skog. Det mest akuta för att klara klimatmålen är att skydda mer boreal skog runt norra halvklotet. Sverige har i en FN-konvention år 2010 om biologisk mångfald lovat att skydda minst 17 procent av landarealen, men i dag har bara 4 procent skog ett fullvärdigt och långsiktigt skydd, hävdar Greenpeace. Miljöorganisationens mål är sätta fokus på ökat skydd i första hand och skogsbruksåtgärder i andra hand. Tropiska skogar kallas ofta jordens lunga, men vi har två lungor. Det norra skogsbältet är minst lika viktigt och binder mer kol i träd och mark än alla tropiska regnskogar tillsammans. Ska vi klara 1,5-gradersmålet enligt Paris-avtalet så måste skyddet av de nordliga skogarna öka kraftigt och det snabbt, säger Lina Burnelius, som hävdar att ett storskaligt och aktivt brukande, som skogsbruket lobbar för, inte är bra för klimatet. Enligt Greenpeace bildar den svenska barrskogen ett sammanhängande ekosystem tillsammans med skogar i Finland, Ryssland och Kanada. Miljöorganisationen kräver i kampanjen att regeringscheferna i de fyra länderna håller löftet från 2010 och skyddar skogen. Det kravet ska stärkas med en namninsamling som sedan ska överlämnas till ländernas ledare. Vilka aktiviteter i övrigt som Greenpeace planerar framgår inte. I veckan pågår den stora konferensen om biologiskt mångfald i Mexico och det är ett bra tillfälle att starta kampanjen.

 Bonde på Gotland misstänkt för otillåten grisslakt.
[7/12-16] Länsstyrelsen gjorde kontroll den 30 november efter anmälan om att ett gårdsslakteri uppförts på gården. Vid kontrollen togs också tio slaktade grisar i beslag och som senare destruerades. Polisen på Gotland bekräftar att de hjälpte till med handräckning under besöket. Länsveterinär Agneta Karlsson Norström vill inte kommentera ärendet utan hänvisar till Livsmedelsverket, dit ärendet överlämnats. Länsstyrelsen kommer även att informera miljö- och hälsoskyddsnämnden inom Region Gotland med anledning av hanteringen av animaliska biprodukter uppger Hela Gotland.

 Tre gårdar på Gotland utredda för ehec-smittan
[7/12-16] Det var en särskilt elak variant av tarmbakterien ehec, som under hösten drabbade de smittade som ätit köttfärs från Gotland. 20 personer insjuknade på olika håll i landet efter att ha ätit olika varianter av köttfärs som kunde spåras till djur som slaktats i Visby. Tre gårdar på Gotland har utretts på jakt efter bakterierna. En gård har konstaterats ha smitta i besättningen, men inte den variant som eftersöks; som de sjuka fått. Mariann Dahlquist, smittskyddshandläggare på Jord-bruksverket, säger att den här aktuella typen av ehec oftare förknippas med allvarligare sjukdom än andra typer av ehec. Den aktuella typen av ehec O157, som varianten heter, förknippas oftare med allvarligare sjukdom och HUS än andra typer av ehec, slår Folkhälsomyndigheten fast. Och Mariann Dahlquist på Jordbruksverket bekräftar alltså att det rör sig om en "elak variant" av ehec. Fyra av de smittade i höstas fick den allvarliga följdsjukdomen HUS; hemolytiskt uremiskt syndrom, som påverkar njurarna och kan ge kroniska besvär. Tre av dem var barn om fick njurskador.

 ordbruksverket vill veta om du har hobbyfåglar
[7/12-16] Jordbruksverket vill ha in uppgifter om alla som har tamfåglar för att lättare kunna spåra spridning av fågelinflu-ensa. De som har hobbybesättningar, där har verket inte så bra koll på hur många dem är. Så nu vill myndigheten gärna ha in information för att kunna få ut nyheter när det gäller smittspridning. Två skrattmåsar och en kråka som hittats döda i Malmö bar på fågelinfluensan H5N8. Att fågelinfluensan nu hittats bland döda vilda fåglar i Malmö, bekräftar hypotesen att viruset är ganska spritt, just bland de vilda fåglarna. Om man hittar onormalt döda vilda fåglar så ska man höra av sig till SVA, Statens Veterinärmedicinska anstalt för att få veta om de vill ha in fåglarna för obduktion. Om man har hobbyfåglar så ska man undvika att beblanda sig med vilda fåglar och vara noga med sin hygien när man går in till sin besättning.

 Har franska bönderna vunnit på galna ko-sjukan
[7/12-16] Frankrike har en matkultur som klassats av FN som världsarv och i den kulturen spelar närheten till de lokala råvarorna en avgörande roll. På senare tid har denna utveckling utmanats av en mer industrialiserad livsmedelsproduktion. EU:s jordbruksstöd gynnar stordrift och mekanisering. Och de internationella frihandelsavtalen dumpar priserna och omöjliggör för många att fortsätta en verksamhet som man ägnat sig åt i generationer. I Frankrike är de mindre jordbrukarna utsatta för stenhård prispress och konkurrens från de storskaliga jordbruken. Men som en konsekvens av galna ko-sjukan så vill fler köpa lokalt producerade varor, vilket kan bli räddningen för tusentals franska bönder, enligt småbrukarorganisationen Confédération Paysanne. Organisation vill se en nationell politik som gagnar småbrukarna och främjar jobben i sektorn istället för att bara inrikta sig på effektivisering. (Källa: Nyhetsbyrån AFP)

 Hade djur i bostaden trots förbud
[7/12-16] En kvinna som fått djurförbud hade sju katter och en hund i bostaden. Nu åtalas hon för brott mot djurskyddslagen. Länsstyrelsen beslutade i början av 2015 att kvinnan måste göra sig av med de djur hon hade. Myndigheten förbjöd också kvinnan att skaffa nya djur, eftersom hon tidigare misskött sina djur. När länsstyrelsen i oktober förra året gjorde en oanmäld inspektion i kvinnans bostad i Uppsala påträffades tre katter och en hund. När polisen en månad senare skulle omhänderta djuren fanns sju katter och en hund i bostaden. Alla togs omhand och kvinnan anmäldes för att ha brutit mot djurhållningsförbudet. Hon åtalas nu vid Uppsala tingsrätt för brott mot djurskyddslagen. I förhör har kvinnan delvis medgett förhållandena men nekat till att ha begått något brott. (Källa:Upsala Nya Tidning)

 Helikopterjakt på vargar överklagad
[7/12-16] Två vargar som har börjat revirmarkera i Västerbotten får skjutas under så kallad skyddsjakt. Länsstyrelsen gett grönt ljus för att vargarna kan dödas från helikopter. Men beslutet är redan överklagat. Några vargrevir har inte funnits i området sedan första halvan av 1900-talet, enligt Västerbottens-Kuriren. ar de revirmarkerande vargarna har sitt ursprung är inte känt, och det har inte gjorts några analyser av deras dna.

Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver: Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Sundweb är en icke-kommersiell webbplats - på Internet sedan augusti 1996.
Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial.
Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.