Hej och tack för att du besökt vår nyhetssajt, för att läsa mer om djur, miljö och natur!
Här hittar du det mrsta som är aktuellt just nu!
» Startsida
» Djurförsök
» Hotade djur
» Fossila djur
» Klonade djur
» Djurplågeri
» EU-Djurtransport
» Naturkatastrof
» Oljaförorening
» Kamphundar
» Kamphundslexikon
» Bisarr hundkultur
» Asiatisk matkultur
» Vetenskap
» Regnskogen
» Katter
» Miljön
» Rovdjur
» Reservat
» Jättebläckfiskar
» Läsarnas sida!
» Världen på avigan » Information
» Skicka E-post
Nyhetsdygnet » Måndag
» Tisdag
» Onsdag
» Torsdag
» Fredag
» Lördag
» Söndag
** Dagens bild **
Bild Clipart: Du får kopiera bilder och texter om du skriver - Källa: Sundweb Online och länkar till oss!

Du får kopiera bilder och texter om du skriver - Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Publicerad måndag den 22 september 08:45

 Naturreservat på gång i Västmanland
Nu börjar det klarna hur det naturreservat som ska inrättas i brandområdet i Västmanland ska se ut. Länsstyrelsen hoppas om några veckor kunna presentera ett reservat som omfattar runt 4.000 hektar skog. I det branddrabbade området i Västmanland fanns sedan tidigare tre mindre naturreservat bland annat; Höskovsmossen och Fermansbo Urskog. Nu vill man knyta samman dessa två genom att köpa upp skog från skogsägare och bilda ett runt 4.000 hektar stort reservat där den brandskadade skogen skyddas.

 Lindö mosse fortfarande i brand
Det brinner så sakteliga i en stor torvhög på Lindö mosse i Kronoberg. Torvhögen på omkring 15 000 kubikmeter började brinna i går eftermiddag av oklar anledning och räddningstjänsten har varit där sedan dess och försökt bekämpa branden. Just nu blåser det gnistor i riktning mot fabriksbyggnaderna och räddningstjänsten häller vatten på högen för att dämpa detta. med att hålla på med detta resten av dagen och kommande natt - imorgon görs en ny bedömning.

 Nedblåsta träd och strömavbrott efter oväder
Blåsten och regnat har ställt till med problem under natten och morgonen. Resultatet är nedblåsta träd över vägarna och strömavbrott. Trafikredaktionen rapporterar om nedblåsta träd som ligger över vägar i bland annat Fredriksbergstrakten. Det har blåst ned träd i Avesta och Hedemora också. Träden blockerar vägar och har dragit ned elledningar. Över 1400 hushåll är utan el i Avesta och Hedemora. Vattenfall rapporterar att de är ute och felsöker.

 Bra vinskörd längs västkusten
Det har på sina håll blivit ett riktigt bra år för svenska vinodlare. Årets gynnsamma klimat har lett till en tidigare och bättre skörd än tidigare. Ett bra utgångsläge från ett okej föregående år följt av en mild vinter, en tidig vår och en lång sommar med många soltimmar har tillsammans med den soliga hösten lett till en tidig och om man tittar tillbaka några år en extra bra vinskörd i delar av landet. Enligt föreningen svenska vinodlare är det västkustens odlare som i år är vinnare i klimatlotteriet.

 Föreslår längre jakttid på hjortar
Länsstyrelsen i Östergötland har skrivit till regeringen med förslag om att hjortjakten ska förlängas och pågå ända till sista februari, precis som älgjakten, skriver Motala Vadstena tidning. Länsstyrelsen föreslår att jakttiden på spetshjort och kalv av kronhjort förlängs en månad till den 28 februari för att harmoniera med jakt­tiden för älg och minska skadorna på skog. Under februari bör det enligt länsstyrelsen vara möjligt att inrikta jakten efter de individer som orsakar betesskador på skogen. Motsvarande sker på många håll efter älg där jakten under februari inriktas på de individer som orsakat betesskador i tallplanteringar. Länsstyrelsen föreslår samtidigt att jakttiden på hind av kronhjort inte utökas eftersom fosterutvecklingen i februari är långt gången.

 Bassäng i Hasslarp är en djurfälla
Bassängen är en djurfälla. Och den kan vara livsfarlig för människor. Det menar en grupp fågelskådare som nu slår larm om en vattensamling i Hasslarp. Nyligen utspelade sig ett drama med en katt där.Läs hela artikeln här!

 Kraftigt minskning av satsning på vindkraft
Det kommer att byggas mindre vindkraft i Sverige de närmaste åren, spår Sameradion. Det är det ovanligt låga elpriset som gjort att investeringarna i framtida vindkraft har minskat dramatiskt i år.

 Viltlyckorna med vildsvin minskar
I dag börjar Viltocksrådets temavecka, som ska öka bilisternas kunskap om djurens beteende. Kalmar tillhör de mest olycksdrabbade länen, även om vildsvinsolyckorna nu ser ut att kunna halveras jämfört med förra året. Orsaken till att olyckorna med vildsvin blir färre tros vara ökad avskjutning, skriver Oskarshamnstidningen. Under första halvåret minskade minskade viltolyckorna med cirka 200 jämfört med i fjol, till närmare 1400. Vanligast är att rådjur blir påkörda. Under veckan kommer bilister att längs vägar och vid köpcentrum kunna bli uppdaterad om djurens beteende, vilka vägar som är farligast och kanske känna dig lite tryggare vid ratten.

 Förändrat grundvatten kan föregå jordskalv
Kemiska förändringar i grundvattnet kan föregå större jordbävningar. I framtiden kan kanske sådana förändringar utnyttjas för att förutsäga större skalv. Fenomenet beskrivs i en artikel i tidskriften Nature Geoscience. Förklaringen skulle kunna vara att det inför ett större skalv byggs upp spänningar som skapar sprickor i jordskorpan, så att ämnen läcker ut och ändrar grundvattnets sammansättning. Det skulle dock kunna finnas andra förklaringar till den ändrade kemin i grundvattnet. Det kan också hända att en del fynd i studien är specifika för Island. Det här fenomenet behöver därför undersökas mer innan det går att säga om det kommer att kunna användas som en generell metod att förutsäga jordskalv. Idag finns det sätt att, i viss mån, förutsäga alla sorters större naturkatastrofer utom just jordbävningar. Därför är fortsatt forskning på det här området viktig, skriver två andra geologer i en kommenterande artikel i tidskriften.

Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver: Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Sundweb är en icke-kommersiell webbplats - på Internet sedan augusti 1996.
Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial.
Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.